Báo giá quảng cáo trên VOV 1, 2, 3, 4, 5

Báo giá quảng cáo trên VOV 1, 2, 3, 4, 5

– VOV1: hệ thời sự chính trị tổng hợp phát 19 giờ hàng ngày trên sóng trung và sóng ngắn, tần số từ 594, 630, 648, 655, 666, 675, 690, 711 KHz và (5975,...
Báo giá quảng cáo trên XONE FM – 89Mhz

Báo giá quảng cáo trên XONE FM – 89Mhz

XONE FM, Kênh radio âm nhạc và giải trí toàn quốc được phát trên kênh Sức khoẻ và An toàn thực phẩm VOV FM 89Mhz, XONE đã phát triển và liên tục cập nhật theo...
Báo giá quảng cáo trên VOH – TP HCM

Báo giá quảng cáo trên VOH – TP HCM

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là đài phát thanh của Thành phố Hồ Chí Minh và trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiệm vụ...

088.636.6688