Báo giá quảng cáo tạp chí Sketch 2023

  • Tên tạp chí: Vietnam Sketch (Vietnam Sketch Travel Guidebook)
  • Ngày phát hành: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 6 số cuối tuần đặc biệt).
  • Phát hành lần đầu: Tháng 4 năm 2000
  • Phát hành – Biên soạn: Sketch Co., Ltd. / APEX Vietnam Travel Corporation
  • Ngày phát hành: Ngày 25 hàng tháng (1 lần/tháng)
  • Số lượng phát hành: 25000 bộ (có thể thay đổi)
  • Khổ/số trang: (Từ số phát hành tháng 11 năm 2011) Thay đổi sang khổ B5, in màu toàn bộ / Tổng cộng 80 trang (có thể thay đổi)

Báo giá quảng cáo tạp chí Sketch 2023 Báo giá quảng cáo tạp chí Sketch 2023

088.636.6688